07. maj 2018

Lokal teaterformand får to år mere i hovedbestyrelse

Der blev lørdag afholdt generalforsamling i Danmarks Teaterforeningers hovedbestyrelse. På generalforsamlingen var der genvalg til Lilly Pedersen, Frederikshavn Teaterforening, for en 2 årig periode.

Derudover sidder Finn Bredahl Jørgensen, Hjørring Teaterforening også i bestyrelsen, så der er fortsat 2 nordjyske repræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen, der i alt tæller 9 personer dækker hele Danmark.
Forud for selve generalforsamlingen, var der et oplæg fra Lars Seeberg, der er ny formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg. Dette udvalg har stor betydning for det udbud af forestillinger, som præsenteres for teateforeningerne på det årlige teaterseminar.

Fra Frederikshavn Teaterforening deltog endvidere næstformand Tina Conradsen og bestyrelsesmedlem Søren M. Kjellberg.

Fakta om Danmarks Teaterforeninger
Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 68 frivilligt arbejdende foreninger, der med et årligt billetsalg på ca. 300.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.