04. november 2018

DER SKAL RETNING PÅ

Kommunen og FREDERIK kalder til samling med fokus på fremtidens handelsby

Tekst: Calle, www.lokalavisenfrederikshavn.dk

FREDERIKSHAVN: Kommunen har stået på hovedet i faktatallene for detailhandlen udvikling fra Skagen i nord til Voerså i syd.

Opgaven har været udliciteret til rådgivningsvirksomheden COWI, som er barslet med en detailhandelsanalyse med afsæt i de tre hovedbyer - Skagen, Sæby og Frederikshavn.

Mandag 12. november kalder kommunen til detailhandelskonference i Arena Nord i parløb med Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK - og her vil Kristian Bransager fra Cowi gå bag om tallene og udlægge teksten, så vi nemmere kan hitte rede i hvilke forskellige veje, vi kan tage, hvis vi vil udvikling i Frederikshavn by.

Mødet holdes på en mandag med suppestart kl. 18 for at sikre, at detailhandlens ansatte har en reel mulighed for at deltage, fortæller Gitte Hyttel Skrubbeltrang fra kommunens udviklings- og erhvervssekretariat.

- Det er afgørende, at den udviklingsvej, vi vælger, er forankret ikke mindst hos detailhandlen. Derfor håber vi på stor opbakning til konferencen - også selv om den ligger midt i en begyndende julehandel, siger Gitte Hyttel Skrubbeltrang.

Alle kan tilmelde sig konferencen - men vores målgruppe er oplagt detailhandlen og de ejendoms-ejere, der er i gågadeområdet, siger Gitte Hyttel Skrubbeltrang.

Hun peger på, at det er utrolig vigtigt, at ejendoms-ejerne også er med i planlægningsforløbet.
- De er jo en helt afgørende brik dels for økonomien i at drive erhverv i midtbyen og dels i udviklingen af det fysiske udtryk i byrummene, som ejendommene er en helt integreret del af, siger Gitte Hyttel Skrubbeltrang.

- FREDERIK er dybt involveret i de fora, der er med til at forme fremtiden - og derfor er vi i fuld gang med at formidle budskabet til alle vore medlemmer. For det er essentielt at vi og den enkelte erhvervsdrivende kommer med ideer, engagement og ejerskab til udviklingen af vores by, siger handelschef Dan Kobberup.

Og kommunen arbejder intenst på at motivere ejendoms-ejerne til at komme med i konferencen.

For samspillet er utroligt vigtigt. Det viser erfaringer andre steder i landet blandt andet i Holbæk. Og netop chefen for Holbæk Byforum, Fibiana Giraldi, kommer med på detailkonferencen i Frederikshavn.

Hun er primus motor i en transformering af Holbæk bymidte, hvor det er lykkedes at skabe en levede bymidte gennem det brede samarbejde - herunder også et tæt samspil med ejendoms-ejerne.

Efter hendes oplæg er der debat, der gerne skulle spore os alle ind på dels mulighederne, som Frederikshavn kan gribe, men primært retningen på den vej, de fleste anser for den bedste at betræde.

For målet er kendt.
Frederikshavn skal fortsat være en levende og attraktiv handelsby - fremtidens handelsby.